Mit toilet er tilstoppet

Brug svupperen

 

  • Tag gummihandskerne på og put svupperen i toiletkummen.

  • Det er vigtigt at svupperen lukker helt tæt i kummen.

  • Stå op over toilettet

  • Press svupperen ned og hurtigt, men forsigtigt løft svupperen
    op, uden at den slipper kummen.

  • Prøv det et par gange, derefter løft svupperen og se om
    toilettet skyller som det skal.
  •